Het effect van een muziekkussen op nachtelijke onrust

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 2015 | No 4. augustus 

Nachtelijke onrust is een veelvoorkomend probleem bij dementie. Muziek luisteren via een muziekkussen is een non-farmacologische interventie die mogelijk het slapen kan verbeteren.

Bij de muziekkusseninterventie hoort de cliënt muziek via een luidspreker die gemonteerd is in een hoofdkussen. Dit heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere geluidsdragers. Om het effect van deze interventie te meten werd dit pilotonderzoek uitgevoerd op zes psychogeriatrische afdelingen van Zorgspectrum het Zand.

Lees hier het hele artikel over het onderzoek van Annemieke Raven-de Vries MA MTh (muziektherapeut) en Dr. Annemiek Vink. 

Zie ook  dementie muziektherapie interventie muziekkussen