CAO's

CAO's

De NVvMT is via de FVB collectief lid van de FBZ (Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg) en van het AC (Ambtenarencentrum). De FVB verzorgt namens aangesloten beroepsverenigingen de collectieve belangenbehartiging. De FBZ en het AC verzorgen hiervan het arbeidsvoorwaardelijke gedeelte. De FBZ en het AC onderhandelen namens de beroepsverenigingen aan cao-tafels voor de zorg, de rijksoverheid en het primair onderwijs over thema's als salaris, arbeidsduur, veranderende wet- en regelgeving, je zorgverzekering en je pensioen.

De FBZ zorgt voor de collectieve belangenbehartiging voor onder andere de onderstaande cao’s:

Het AC zorgt voor de collectieve belangenbehartiging voor onder ander de onderstaande cao’s:

  • CAO Primair Onderwijs
  • CAO Defensie
  • CAO Rijk (Dienst Justitiële Inrichtingen)

Medezeggenschap (OR)

Steeds meer onderwerpen die voorheen in een cao werden geregeld, komen terecht op de tafel van de OR van een instelling. Daarnaast staat de werkgelegenheid in verschillende branches zwaar onder druk. Dit betekent dat in veel instellingen reorganisaties plaatsvinden. De OR speelt onder meer een belangrijke rol bij reorganisaties. Daarom is het belangrijk dat de werknemersbelangen van de achterban van beroepsorganisaties aangesloten bij de FBZ ook in de OR worden vertegenwoordigd.

Wil je een rol hebben in de medezeggenschap bij jouw werkgever, dan kun je lid worden van de Ondernemingsraad. Voor nieuwe en zittende OR-leden is er een factsheet met praktische informatie en tips. Dit is een uitgave van werknemersorganisatie FBZ die ook namens ons via de FVB onderhandelt over cao's en sociaal plannen bij fusies en reorganisaties. Een OR is in die zin een samenwerkingspartner voor de FBZ. 

Handige documenten

Zie ook  Functiewaardering functiebeschrijving