Databank muziektherapie

Databank Muziektherapie

In de Databank Vaktherapie kun je alle relevante onderzoeksliteratuur met betrekking tot muziektherapie vinden. Ook zijn in de databank artikelen uit het Tijdschrift voor vaktherapie opgenomen en kun je hier muziektherapeutische interventiebeschrijvingen (producten en modules) vinden.

Zie ook  onderzoek Kennisinnovatie databank