Bestellen en download folders

Bestellen en download folders

Je kunt onderstaande folders bestellen via de FVB. Downloaden kan ook door te klikken op de afbeelding. (Pdf) 

Muziek en Dementie: Praktische tips voor het gebruiken van muziek bij mensen met dementie


NVvMT Beroepscompetentieprofiel muziektherapeut (2017)

In muziektherapie worden muzikale interventies binnen een therapeutische relatie ingezet om individuele doelstellingen van patiënten te verwezenlijken. Een muziektherapeut is een professional die een NVvMT-erkende bachelor en/of master muziektherapie opleiding heeft afgerond. Bij de behandeling maakt de muziektherapeut gebruik van muziektherapeutische methodieken, methoden en technieken, zoals (samen) improviseren, luisteren naar muziek, componeren, spelen, zingen of bewegen op muziek en reflecteren op het muzikale handelen in relatie tot de hulpvraag.

Dit Beroepscompetentieprofiel beschrijft het domein waarin de muziektherapeut werkzaam is, de werkzame mechanismen van muziek, doelstellingen van muziektherapie en welke competenties een muziektherapeut dient te bezitten. Er is speciale aandacht voor risicofactoren, kenmerkende beroepssituaties en de wetenschappelijke onderbouwing van muziektherapie.

Het boekje is te bestellen via de FVB. Downloaden kan ook door te klikken op de afbeelding. 

Zie ook  dementie folders Bestellen Parkinson profileren