Erkende opleidingen

Erkende opleidingen

Toelaatbaar tot het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging Muziektherapie (NVvMT) zijn:

Afgestudeerden aan een door de NVAO geaccrediteerde opleiding en door de NVvMT erkende bachelor of masteropleiding muziektherapie; vaktherapie, creatieve therapie of kunstzinnige therapie met differentiatie muziek, te weten:

 • Conservatorium ArtEZ
  Naam opleiding: B Muziektherapie; voltijd CROHO 39206
  Naam opleiding: M Master of Music Therapy; voltijd en deeltijd CROHO 49286
   
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen
  Naam opleiding: B Vakherapie Muziek; voltijd CROHO 34644
  Naam opleiding: M Master Vaktherapie; deeltijd CROHO 49303
   
 • NHL Stenden Hogeschool, Leeuwarden (voorheen CHN)
  Naam opleiding: B Vaktherapie Muziek; voltijd en verkort CROHO 34644
   
 • Zuyd Hogeschool, Heerlen
  Naam opleiding: B Vaktherapie Muziek; voltijd CROHO 34644
   
 • Hogeschool Utrecht, Amersfoort
  Naam opleiding: B Vaktherapie Muziek; voltijd CROHO 34644
   
 • Hogeschool Leiden, Leiden (NVvMT erkenning diploma uitgegeven vanaf januari 2017) 
  Naam opleiding: B Vaktherapie Muziek; voltijd CROHO 34644
   
 • Codarts Rotterdam
  Naam opleiding: M Master of Arts Therapies; deeltijd CROHO 49108

Afgestudeerden van een buitenlandse bachelor of masteropleiding kunnen via voorzitter@nvvmt.nl contact opnemen met onze Commissie van Toelating.

Zie ook  erkende opleidingen muziektherapie lidmaatschap voordelen lidmaatschap