Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

De NVvMT en FVB behartigen de collectieve belangen van vaktherapeutische professionals in de verschillende disciplines: muziektherapeuten, beeldende therapeuten, danstherapeuten, dramatherapeuten, psychomotorische therapeuten, psychomotorische kindertherapeuten en speltherapeuten.

Er zijn landelijke ontwikkelingen die alle disciplines aangaan. De FVB behartigt hierin de belangen van alle vaktherapeuten. Dit gebeurt onder andere door bij relevante partijen te lobbyen, deel te nemen aan relevante overleggen, presentaties te verzorgen en samen te werken met partijen. Daarnaast informeren we leden over de ontwikkelingen, kunnen leden terecht met vragen en zijn relevante documenten beschikbaar voor leden via de website van de FVB.

Daarnaast streven we als NVvMT naar een goede profilering van muziektherapie en de muziektherapeuten. 

Voor individuele leden is er de mogelijkheid voor juridische bijstand

We zijn aangesloten bij de FBZ. FBZ voert de cao-onderhandelingen voor goede arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de zorg namens de NVvMT en andere aangesloten partijen. Ook onderhandelt FBZ namens ons bij fusies of reorganisaties bij organisaties waar leden werken. Deze afspraken worden in een sociaal plan vastgelegd. 

Handige documenten