Home

Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT)

Over Muziektherapie

Muziektherapie is het klinisch, op wetenschappelijk, praktijkgericht onderzoek en ervaringskennis gebouwde gebruik van muzikale interventies om individuele doelstellingen te verwezenlijken van verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied, vanuit een therapeutische relatie door een professional, die een erkende muziektherapie opleiding heeft afgerond. Dit houdt in dat muziektherapie via gerichte muzikale interventies mensen kan helpen om te werken aan individuele doelstellingen. 

Deze website is bedoeld voor muziektherapeuten en studenten muziektherapie. Voor verwijzers en belangstellenden verwijzen we graag naar muziektherapie.nl.

Over de NVvMT

De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT) is de beroepsvereniging van muziektherapeuten in Nederland. Op dit moment telt de vereniging ruim 600 leden, waarvan bijna 400 zijn opgenomen in het Register Vaktherapie. Zij zijn herkenbaar doordat ze het beeldmerk 'Register Muziektherapeut' dragen. Muziektherapie is één van de vaktherapeutische beroepen. De NVvMT is als beroepsvereniging aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ), Federatie van verenigingen van Professionals in de Psychologische en Pedagogische zorg (P3NL), European Music Therapy Confederation (EMTC) en World Federation of Music Therapy (WFMT).

De NVvMT is opgericht op 28 maart 2006 en komt voort uit de Beroepsgroep Muziektherapie van de Nederlandse Vereniging voor Creatieve Therapie. Voor meer informatie over de geschiedenis van de NVvMT, klik hier.

Binnen de NVvMT zijn een aantal werkveldgroepen actief. Een werkveldgroep verenigt zoveel mogelijk muziektherapeuten werkzaam binnen een werkveld en stelt zich ten doel om muziektherapie in deze sector beter te profileren en te professionaliseren. Stimulering van onderzoek, productontwikkeling, expertise-uitwisseling en kennisvergaring, maar ook het onderling uitwisselen van ervaringen vormen hierbij belangrijke aandachtspunten. Voor meer informatie, klik hier.

Missie

Muziektherapie als erkende, bewezen, innovatieve therapievorm heeft een structurele plek in alle zorgsectoren en is goed toegankelijk voor individuele cliënten. De NVvMT heeft – als partner of initiator – een centrale rol in alle activiteiten die bewustzijn van de kracht van muziek en muziektherapie stimuleren.

Studiedag NVvMT 4 oktober

De studiedagcommissie nodigt jullie van harte uit op de landelijke NVvMT studiedag op vrijdag 4 oktober met het thema “Zijn wij (non)verbaal?” 

De dag start in dit thema met een Keynote van Susan van Hooren. Zij zal ons vertellen over de laatste stand van zaken rondom onderzoek binnen de muziektherapie. Verder zijn er diverse inspirerende workshops, is er een informatiemarkt, posterpresentaties van (master)studenten en kan er over verschillende onderwerpen gepraat worden aan discussietafels. De dag wordt afgesloten met een muzikale verrassing en een borrel!

Zoals altijd wordt het weer een dag vol kennis delen, netwerken en muziek. Tickets kosten €150,- voor NVvMT leden en €30,- voor studentleden. De plaatsen zijn beperkt dus wees er snel bij! Voor meer informatie over o.a. het programma, de locaties en de workshops en om je aan te melden, klik hier

 

 

Muziektherapie in het nieuws

 Meer blogs