Werkveldgroepen

Werkveldgroepen muziektherapie

Een werkveldgroep verenigt zoveel mogelijk muziektherapeuten werkzaam binnen een werkveld en stelt zich ten doel om muziektherapie in deze sector beter te profileren en te professionaliseren. Stimulering van onderzoek, productontwikkeling, expertise-uitwisseling en kennisvergaring, maar ook het onderling uitwisselen van ervaringen vormen hierbij belangrijke aandachtspunten.

Een werkveldgroep komt minstens twee keer per jaar bij elkaar. Leden en stagiaires muziektherapie mogen aan meerdere werkveldgroepen deelnemen. 
Deelname is geheel kosteloos. Voor bijeenkomsten waarvoor een professionele gastspreker is uitgenodigd, kan aan de deelnemers om een bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Actieve werkveldgroepen:

Format opzetten werkveldgroep 

Wil je zelf een werkveldgroep opzetten? Hieronder een aantal nuttige tips en regelgeving:

 • Neem contact op met secretaris van de NVvMT voor een lijst met leden werkzaam in het betreffende werkveld, en voor verdere ondersteuning.
 • E-mailaccount openen met een naam die verwijst naar het werkveld (zodat mails gescheiden blijven van persoonlijke mail.) Ook praktisch bij het overdragen van functies. Wil je voor de werkveldgroep een e-mailadres @nvvmt.nl, neem dan ook contact op met de webmaster.
 • Vast contactpersoon.
 • Doelstellingen vaststellen samen met leden van de werkveldgroep.
 • Inventarisatieformulier samenstellen, onderzoek naar interesse en behoeften qua thema besprekingen. Dit brengt de professionalisering op een hoger niveau.
 • Onderling mailen van tips/opmerkingen/links/etc. stimuleren.
 • Bijeenkomst frequentie afspreken met de leden van de werkveldgroep (minimaal 2 keer per jaar).
 • Agenda samenstellen en op de dag van de bijeenkomst volgende agenda vaststellen.
 • Visie bespreken.
 • Locatie van de bijeenkomst regelen.
 • Rolverdeling: Wie neemt welke taak op zich? (voorzitter, notulist, contactpersoon, etc.)
 • Info m.b.t. de werkveldgroep op website NVvMT plaatsen.
 • Accreditatie voor bijeenkomsten van de werkveldgroep aanvragen bij het Register Vaktherapie.
 • Deelnemerslijst bijhouden.
 • Deelname meerdere werkveldgroepen: leden NVvMT mogen alle werkveldgroepen bezoeken.
 • Deelname studenten werkveldgroepen: studentleden NVvMT mogen deelnemen aan werkveldgroepen. Stagiaires mogen een eerste keer deelnemen aan een bijeenkomst, daarna wordt de regel gehanteerd dat hij/zij studentlid NVvMT moet zijn. 

Zie ook  Gehandicaptenzorg oncologisch werkveld oncologie ggz forensisch werkveld revalidatie verpleging verzorging verslavingszorg forensische psychiatrie psychogeriatrie kind en jeugd