Werkveldgroepen

Werkveldgroepen muziektherapie

Een werkveldgroep verenigt zoveel mogelijk muziektherapeuten werkzaam binnen een werkveld en stelt zich ten doel om muziektherapie in deze sector beter te profileren en te professionaliseren. Stimulering van onderzoek, productontwikkeling, expertise-uitwisseling en kennisvergaring, maar ook het onderling uitwisselen van ervaringen vormen hierbij belangrijke aandachtspunten.

Een werkveldgroep komt minstens twee keer per jaar bij elkaar. Leden en stagiaires muziektherapie mogen aan meerdere werkveldgroepen deelnemen. 
Deelname is geheel kosteloos. Voor bijeenkomsten waarvoor een professionele gastspreker is uitgenodigd, kan aan de deelnemers om een bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Actieve werkveldgroepen:

Format opzetten werkveldgroep 

Wil je zelf een werkveldgroep opzetten, lees eerst de leidraad en meld je aan door contact op te nemen met: Kennisinnovatie@nvvmt.nl 

Zie ook  Gehandicaptenzorg oncologisch werkveld oncologie ggz forensisch werkveld revalidatie verpleging verzorging verslavingszorg forensische psychiatrie psychogeriatrie kind en jeugd