Commissie Sociaal Beleid (FVB)

Commissie Sociaal Beleid 

De FVB Commissie Sociaal Beleid is in het leven geroepen met de specifieke opdracht zich te richten op het behartigen van belangen van individuele leden met betrekking tot functiewaarderingkwesties (FWG 3.0) en CAO-aangelegenheden. Deze commissie levert input aan de directeur met betrekking tot zaken die in de Algemene Vergadering van de FBZ aan de orde komen, bijvoorbeeld het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op met Henk Aartsma via sociaalbeleid@vaktherapie.nl
 

Zie ook  Cao Functiewaardering