Over de NVvMT

BEROEPSVERENIGING voor MUZIEKTHERAPEUTEN

De NVvMT is de beroepsvereniging voor muziektherapeuten in Nederland. De NVvMT is opgericht op 28 maart 2006 en telt nu ruim 650 leden, waarvan bijna 400 zijn opgenomen in het Register Vaktherapie.

De NVvMT is als beroepsvereniging aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ), European Music Therapy Confederation (EMTC) en World Federation of Music Therapy (WFMT). 

Missie 

Muziektherapie als erkende, bewezen, innovatieve therapievorm heeft een structurele plek in alle zorgsectoren en is goed toegankelijk voor individuele cliënten. De NVvMT heeft – als partner of initiator – een centrale rol in alle activiteiten die bewustzijn van de kracht van muziek en muziektherapie stimuleren.