Lidmaatschap

Lid worden?

Je kunt lid worden van de NVvMT, wanneer je afgestudeerd bent of studeert aan een van de Hogescholen in Nederland die een erkende opleiding tot muziektherapeut of vaktherapeut muziek aanbieden. Lid zijn van je beroepsvereniging biedt je een aantal voordelen en mogelijkheden. Wanneer je lid wordt dien je vooraf kennis te nemen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Lid worden kan via het aanmeldformulier onder aan deze  pagina.

Soorten lidmaatschap

De NVvMT kent verschillende soorten lidmaatschap. Deze worden op deze pagina kort toegelicht. De contributie verschilt per lidmaatschap. Een overzicht van de prijzen vind je onderaan deze pagina. 

Volledig lidmaatschap

Indien je bent afgestudeerd aan een erkende opleiding, kom je in aanmerking voor het volledig lidmaatschap. Je geniet alle voordelen van het lidmaatschap. Je kunt onbeperkt deelnemen aan werkveldgroepen, je krijgt maandelijks de nieuwsbrief, je hebt inspraak in het te volgen beleid en nog veel meer.  

Belangstellenden

Belangstellenden zijn diegenen die serieuze belangstelling hebben voor het muziektherapeutische beroep, maar geen (erkend) praktiserend beoefenaar van muziektherapie zijn. Bijvoorbeeld mensen die muziektherapie een warm hart toe dragen en over de nieuwste ontwikkelingen geïnformeerd willen worden, docenten aan opleidingen die zelf niet als muziektherapeut werkzaam zijn, muziekagogen die optimaal kennis willen behouden over het werk van hun collega’s en geïnteresseerden die niet over een erkend diploma beschikken. Belangstellende leden hebben geen stemrecht en kunnen zich niet registreren in het register vaktherapie. Verder genieten ze alle voordelen die een volledig lidmaatschap ook biedt.

Studenten

Alleen studenten aan één van de erkende opleidingen voor muziektherapie of vaktherapie muziek, kunnen gebruik maken van het voordelige studentlidmaatschap. Wanneer je onderwijs volgt aan een andere opleiding, kun je geen studentlidmaatschap verkrijgen. Voor de voordelen van een studentenlidmaatschap, bekijk onze studentenpagina

Reductielidmaatschap

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om in aanmerking komen voor een reductielidmaatschap. Hiervoor moet je altijd een aparte aanvraag indienen bij de secretaris en penningmeester van de NVvMT. Meer informatie hierover kunt u vinden in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Contributie

Contributie 2022        2023-2025 2024
Gewoon lidmaatschap €300,- €400,- €400,-
Belangstellenden €210,- €300,- €400,-
Studentenlidmaatschap €75,- €75,- €75,-
Tweede lidmaatschap1 €75,- €75,- €75,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bij lidmaatschap van de NVvMT wanneer u tevens lid bent van de NVDT, NVDAT, NVBT, NVPMT, NVPMKT of NVVS.

Vergoeding contributie

Als lid van de NVvMT, via de FVB federatiepartner van CAO-partij FBZ, kunt u de contributie van uw vereniging via uw werkgever terugvragen. Dat levert u een aanzienlijk voordeel op. Voor meer informatie, kijk bij 'Veelgestelde vragen contributie' op de website van de FBZ. 

Zie ook  erkende opleidingen vergoeding contributie lidmaatschap voordelen lidmaatschap