"Ik ga ervoor!"

André van Meer (56) werd in augustus 2015 getroffen door een beroerte. Hij revalideert sindsdien intensief en komt nu nog vier keer in de week naar Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag.

Op de foto van links naar rechts: André van Meer, Line Atsma (Logopedist) en Piet Koek (Muziektherapeut). 

André krijgt vier keer in de week fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en SMTA. Vooral dat laatste is voor hem heel belangrijk. Samen met een logopedist en een muziektherapeut oefent hij woorden en zinnen met behulp van muziek. Zo helpt de ene melodie om zijn woonadres goed uit te spreken en een andere melodie helpt hem vloeiend te zeggen: “Sorry, ik heb een probleem met praten”. André is erg communicatief ingesteld, hij was marketingmedewerker van beroep en reisde de hele wereld af. Weer makkelijk(er) met andere mensen kunnen communiceren is daarom heel belangrijk voor hem. 

Zie ook  muziektherapie NAH revalidatie SMTA