Muziektherapie en beeldende therapie in de oncologische zorg

Kanker … we kennen allemaal wel iemand in onze omgeving die vecht of heeft moeten vechten tegen dit vreselijke, onvoorspelbare ‘monster’. Voor patiënten en mantelzorgers is dit een periode van grote onzekerheid. De medische wereld kan inmiddels al heel veel op het gebied van bestrijding en genezing. Maar betrokkenen hebben naast de ziekte zelf vaak psychosociale problemen en veel vragen van existentiële aard. Waarom ik? Komt het terug? Nu ben ik ‘kankervrij’, maar wat nu?, enzovoorts. 

Beeldende therapie en muziektherapie kunnen antwoord geven op dit soort vragen en de medische zorg aanvullen. In de film ‘Vaktherapie in de oncologische zorg’ vertellen patiënten, mantelzorgers en professionals over hun ervaringen met muziektherapie en beeldende therapie, en de toegevoegde waarde hiervan in de oncologische zorg.

Over het reduceren van pijn, rouwverwerking, het verminderen van angsten en het opnieuw betekenis geven aan het leven.

Vaktherapieën in de oncologische zorg 

Zie ook  oncologie muziektherapie