Lid worden?

<h1>Lid worden van de NVvMT? <a href="https://fvb.vaktherapie.nl/lid-worden" target="_blank">Klik hier</a>&nbsp;</h1>We raden je aan om kennis te nemen van de statuten en huishoudelijk reglement voordat je je aanmeldt als lid. 

Je kunt lid worden van de NVvMT, wanneer je afgestudeerd bent of studeert aan een van de Hogescholen in Nederland die een erkende opleiding tot muziektherapeut of vaktherapeut muziek aanbieden. Lid zijn van je beroepsvereniging biedt je een aantal voordelen en mogelijkheden.

Volledig lidmaatschap

Indien je bent afgestudeerd aan een erkende opleiding, kom je in aanmerking voor het volledig lidmaatschap. Je geniet alle voordelen van het lidmaatschap.

Belangstellenden

Belangstellenden zijn diegenen die serieuze belangstelling hebben voor het muziektherapeutische beroep, maar geen (erkend) praktiserend beoefenaar van muziektherapie zijn. Bijvoorbeeld docenten aan opleidingen die zelf niet als muziektherapeut werkzaam zijn en geïnteresseerden die niet over een erkend diploma beschikken.

Studenten

Alleen studenten aan een van de erkende opleidingen voor muziektherapie of vaktherapie muziek, kunnen gebruik maken van het voordelige studentlidmaatschap. Wanneer je onderwijs volgt aan een andere opleiding, kun je geen studentlidmaatschap verkrijgen.

 

Contributie

 

Contributie 2022        2023-2025 2024
Gewoon lidmaatschap €300,- €400,- €400,-
Belangstellenden €210,- €300,- €400,-
Studentenlidmaatschap €75,- €75,- €75,-
Tweede lidmaatschap1 €75,- €75,- €75,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Bij lidmaatschap van de NVvMT wanneer u tevens lid bent van de NVDT, NVDAT, NVBT, NVPMT, NVPMKT of NVVS.

 

Vergoeding contributie

Als lid van de NVvMT, via de FVB federatiepartner van CAO-partij FBZ, kunt u de contributie van uw vereniging via uw werkgever terugvragen. Dat levert u een aanzienlijk voordeel op. Voor meer informatie, kijk bij 'Veelgestelde vragen contributie' op de website van de FBZ. 

Aanmeldformulier

Bent u al eerder lid geweest/heeft u zich eerder aangemeld?
Ja