16
mrt

NVvMT werkveldgroep kind en jeugd studiedag

Evenement
09:00 - 17:00
- Downloaden als iCal

Op 16 maart organiseert de NVvMT werkveldgroep kind en jeugd een studiedag. De dag wordt verzorgd door Wijntje van der Ende. Bij deelname dienen deelnemers het volgende boek te bestellen:
"Affectregulatie via beeld en muziek voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek. Achtergrond en analyse van vaktherapie in kinderpsychiatrie" door Wijntje van der Ende. https://gompel-svacina.eu/product/affectregulatie-via-beeld-en-muziek/

Bijgevoegd vinden jullie het dagprogramma en inhoudelijke informatie. We raden je aan om je eigen favoriete muziekinstrument mee te nemen

Affectregulatie door non-verbale interventietechnieken via beeld, muziek en lichaamstaal

Dagprogramma:

9.00 uur Inloop

9.15 uur voorstelrondje en start programma:

Blok 1. Afstemmingstheorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden en oefeningen.

Onderwerpen: Synchronisatie, spiegeling  en resonans. Spanning versus vertrouwen.

12.00 uur lunchpauze: ieder neemt zijn eigen lunch mee

12.30 uur: Blok 2. Vormgevingstheorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden en rollenspel.

Onderwerpen: Tijdgebaseerd of affectgebaseerd spel. Puls. Affectmodulatie. Gradaties

15.30 Integratieschema affectregulerende interventietechnieken  uit blok 1 en 2

16.00 uur afsluiting en evaluatie

16.30 uur einde studiedag

 Voorwaarde: de deelnemers dienen vóór aanvang van de studiedag het boek van Wijntje te hebben gelezen:

Houd rekening met besteltijd van 5-7 dagen en leestijd van 3 -4 weken

"Affectregulatie via beeld en muziek voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek. Achtergrond en analyse van vaktherapie in kinderpsychiatrie" door Wijntje van der Ende. https://gompel-svacina.eu/product/affectregulatie-via-beeld-en-muziek/

 Locatie:

De studiedag wordt gehouden bij Sherpa, Zandheuvelweg 4 | 3744 MN Baarn

De studiedag is door het Register Vaktherapie geaccrediteerd met 6 punten. 

Aanmelden kan vanaf nu door een email te sturen naar info@maivanderbeele.nl met je voor- en achternaam en je registratienummer bij het register vaktherapie.

Wij hopen op een grote opkomst voor deze mooie studiedag!

Introductietekst studiedag NVvMT: Affectregulatie door

non-verbale interventietechnieken via beeld, muziek en lichaamstaal

Docent, muziek- en beeldend therapeut, auteur Wijntje van der Ende

16 maart 2024  Werkveldgroep muziektherapie kind en jeugd.

Op de studiedag staat centraal hoe je de technieken van afstemmen, vormgeven en improviseren zo verweeft dat je affectregulatiecompetenties bij het kind versterkt. Het dagprogramma bestaat uit theorie gekoppeld aan praktische voorbeelden en oefeningen. De praktijk van vaktherapie heeft taal nodig, waarmee je met verbale  behandelaren in multidisciplinair teamverband en met ouders kan communiceren over jouw rol in het behandelproces. Het boek van Wijntje van der Ende ‘Affectregulatie via beeld en muziek voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek’ (2022) geeft je taal in handen om deze brug te slaan. Oorspronkelijk ingebed in de ouder-kind relatie is affectregulatie een cruciale bouwsteen voor de psychosociale ontwikkeling. De kenmerken van het proces van co-regulatie naar zelfregulatie zijn de pijlers van affectregulerend behandelen. Je helpt de affectieve basis in het kind te herstellen en zo vertrouwen in een nieuwe leerweg te openen.

De verbale kant van de werkwijze geef je vorm door de mentaliserende basishouding (MBT).  De non-verbale kant geef je vorm vanuit je vakkennis over de verschillen tussen de vormgevingsaspecten. De regulerende werking van je keuzes van vormgevingsaspecten is gebaseerd op het compleet maken van vormgeving zoals in klassieke vormleer. Je denkt en improviseert samen vanuit wat er wegblijft, voegt bv ontbrekende frasering /ordening toe om rust en aandacht te brengen of je maakt verschil in afgevlakte dynamiek om affectkleuringen te helpen voelen. Hoe je dan kan ‘weten’ of je goede keuzes maakt? Ik merk dat vaktherapeuten ‘als vanzelf’ hun lichaam inzetten als een sensitief instrument dat met voelsprieten mee resoneert met te hoge of te lage spanning van het kind.  Daar gaan we bij stilstaan, want jouw creatieve vermogen vertaalt de resonantie op gevoel in je samenspel tot een interventie. Meer bewuste kennis over het gevoelsverschil in de werking van muzikale vormgeving, gaat je helpen om minder of meer affectgeladen informatie terug te geven. We proeven ook even aan affectregulerend afstemmen met beeldend materiaal. Je keuzes leer je te koppelen aan het optimaliseren van spanningsniveau, gezien vanuit het Interventie-spectrum van mentaliseren. Het klinkt complex, maar voelt heel natuurlijk aan en je zult merken dat je veel dingen al doet, waar je taal voor krijgt en schema’s om mee te werken.

De schema’s kun je in sessies en casuïstiekanalyse toepassen om je referentiepunt van de gezonde affectregulatie en compleetheid van vormgeving vast te kunnen houden. Met de schema’s kun je bijzonderheden signaleren in hoe een kind iets maakt samen met jou. De schema’s zijn geen voorschriften, ze dienen alleen als samenvattingen van standaard psycho-sociale ontwikkelingsprocessen en geven een improvisatie continuüm voor relatiegroei, synchronisatie en spiegelpatronen in afstemming, vormgeving, procesmatige observatie ordening. Met dit interventiepalet optimaliseer je je therapeut-zijn. Vaktherapeuten die de ArVT training al volgde kunnen deze dag zien als extra oefening in de vormgeving van de methode. Voor het dagprogramma en  de locatie zie agenda NVvMT.

Een vervolg van deze nascholing zal plaats vinden bij het RINO Utrecht in een driedaagse cursus Affectregulatie na de zomer vanaf september 2024, die door mij wordt gegeven samen met Anneke Smeets, klinisch neuropsycholoog en psychodynamisch spel-kindertherapeut.

Tot ziens op 16 maart! Wijntje van der Ende

Inschrijven

Inschrijven voor deze bijeenkomst is niet (meer) mogelijk.