13
mrt

NVvMT Algemene Vergadering: Woensdag 13 maart 2024 van 20.00-22.00 uur

Evenement
20:00 - 22:00
Online Downloaden als iCal

Dit is een online overleg via Zoom, waarin we onze werkwijzen van het afgelopen jaar verantwoorden, een financieel jaaroverzicht over 2023 geven en plannen voor 2024 aan jullie voorleggen. De agenda en het jaarverslag volgen de komende weken.

Aanmelden kan alvast via secretaris@nvvmt.nl.

Hierbij nodigt het bestuur je officieel uit voor de eerste jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) van de NVvMT op woensdag 13 maart 2024 van 20.00-22.00ONLINE. Meld je aan door een mail te sturen naar secretaris@nvvmt.nl, zodat we je tijdig de ZOOM-link kunnen toesturen. Binnenkort plaatsen we hier ook de complete vergaderstukken van ons zoals het jaarverslag en het financieel jaarverslag.

 Het bestuur stelt je aanwezigheid zeer op prijs!

Algemene Vergadering (AV) van de NVvMT woensdag 13 maart 2024 ONLINE

 20.00 Start

Agenda:

 1. Welkom, afmeldingen, vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen vanuit het bestuur en vanuit de leden
 3. Notulen AV 9 maart 2023
 4. Terugkoppeling jaarverslag 2023
 5. Financieel jaarverslag 2023
 6. Herziening Begroting NVvMT 2024
 7. Loskoppeling Register
 8. BCP voor de muziektherapeut
 9. Bestuursposten (verschuivingen, benoemingen en komende posities)
 10. Stemming:
  • Goedkeuring financieel jaarverslag
  • Goedkeuring herziening begroting
  • Decharge penningmeester
  • Benoemen: Anne Pluimers (aspirant Algemeen bestuur), Nadia Lodewijk (aspirant secretaris)
  • Verkiezen: Sonja Aalbers voorzitter (per 1 juni 2024)
 11. Rondvraag en Sluiting

Afronding uiterlijk 22.00 uur

Inschrijven

Schrijf je in voor deze bijeenkomst.


U moet ingelogd zijn om u hiervoor in te schrijven.


Ben je al lid?

Log dan in om je in te schrijven.

Inloggen