Home

Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT)

De NVvMT is de beroepsvereniging van muziektherapeuten in Nederland. Op dit moment telt de vereniging ruim 700 leden, waarvan meer dan 350 zijn opgenomen in het Register Vaktherapie. Muziektherapie is één van vaktherapeutische beroepen.

De NVvMT is als beroepsvereniging aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ), European Music Therapy Confederation (EMTC) en World Federation of Music Therapy (WFMT). 

Deze website is voor muziektherapeuten, studenten muziektherapie, verwijzers en iedereen die belangstelling heeft voor muziektherapie. 

Klik op deze links voor meer informatie over aanmelden en opzeggen lidmaatschap van de NVvMT.  

 

 Vaktherapie in Beeld: muziektherapeut Ad de Laat.