Logopedie en muziektherapie bij spraakapraxie

Promotie Hurkmans: ‘Combinatie logopedie en muziektherapie werkt bij spraakapraxie’ 

Vandaag promoveert Neurolinguïst Joost Hurkmans. Hij werkt bij Revalidatie Friesland en studeerde Algemene Taalwetenschap: Neurolinguïstiek. Hurkmans verrichtte zijn onderzoek bij het Center for Language and Cognition Groningen, Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.

Spraakapraxie is een neurologische spraakstoornis, waarvoor verschillende behandelmethoden zijn ontwikkeld. Diverse therapieprogramma’s gebruiken muzikale elementen om het spreken te verbeteren. Een uniek programma waarbij logopedie en muziektherapie wordt gecombineerd is Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA). In de klinische praktijk zijn positieve klinische observaties waargenomen, maar er was geen wetenschappelijk bewijs voor de evidentie van SMTA. Joost Hurkmans heeft nader onderzoek gedaan naar de therapie. 

Allereerst geeft Hurkmans in zijn proefschrift een overzicht van de literatuur over spraakverwerking bij gezonde sprekers en bij patiënten met spraakapraxie. Daarna beschrijft hij de behandeling van spraakapraxie, inclusief een literatuurstudie over het effect van muziek in de behandeling van neurologische taal- en spraakstoornissen. Vervolgens heeft Hurkmans een test ontwikkeld om de SMTA-behandeling te kunnen evalueren: de Modified Diadochokinesis Test (MDT). In deze test moeten patiënten lettergrepen herhalen. De MDT heeft goede psychometrische eigenschappen en levert dan ook betrouwbare en valide informatie op over verandering van het spreken na een SMTA- behandeling.

Tot slot is er een effectstudie uitgevoerd bij een kleine groep patiënten met spraakapraxie die werden behandeld met SMTA. De verbale communicatie in het dagelijks leven verbeterde bij alle deelnemers aan de studie en de vooruitgang bleef stabiel nadat de therapie was gestopt. In de algemene discussie in zijn proefschrift geeft Hurkmans een verklaring voor het werkingsmechanisme van SMTA dat een muzikaal raamwerk biedt. Voor de uitleg van de werking van dit muzikaal raamwerk worden de muzikale parameters melodie, ritme, metrum, tempo en dynamiek gerelateerd aan de processen van plannen van spraak.

The treatment of apraxia of speech, meer informatie op de website van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Lees hier het proefschrift "The treatment of apraxia of speech: Speech and music therapy, an innovative joint effort" 

Zie ook  muziektherapie SMTA logopedie apraxie