Wijziging erkenningen voor AGB-code

11 juli 2023

Deze informatie is van belang voor jou als vaktherapeut als je een AGB-code hebt of moet aanvragen om jouw werk als vaktherapeut uit te oefenen als vrijgevestigde of om te kunnen declareren binnen het Zorgprestatiemodel (ZPM, het vergoedingssysteem voor de ggz).
 

Aanleiding

Per 1 januari 2022 geldt het Zorgprestatiemodel en ben je als behandelaar bij een instelling ook verplicht een AGB-code te hebben. Deze AGB-code vraag je aan bij Vektis. Naar aanleiding van de invoering van een AGB-code voor vaktherapeuten die moeten kunnen declareren binnen het ZPM, is Vektis aan de slag gegaan met het stroomlijnen van de erkenningen voor AGB-codes voor vaktherapeuten die vallen onder een beroepsvereniging die is aangesloten bij ons als FVB. Dit heeft gevolgen voor het toekennen van erkenningen (lidmaatschap en registratie) in het AGB-register.
 

Wat gebeurt er op dit moment?

Vektis is momenteel bezig met het aanpassen van de erkenningen bij de AGB-code voor vaktherapeuten die lid zijn van een beroepsvereniging die bij ons als FVB is aangesloten. Wij hebben als FVB namens de verenigingen een lijst aangeleverd bij Vektis met alle vaktherapeuten die (volledig) lid zijn bij een van de aangesloten verenigingen en aangegeven wie hiervan geregistreerd zijn in het Register Vaktherapie. Deze informatie is Vektis op dit moment aan het verwerken. Erkenningen die op dit moment nog bij je AGB-code als zorgverlener staan maar straks niet meer van toepassing zijn, komen te vervallen. Hier ontvang je een geautomatiseerd bericht over. We merken dat dit veel verwarring creëert en veel vragen oproept.
 

De oude en de nieuwe situatie

In de oude situatie waren er de volgende erkenningen

  • FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen
  • Register Vaktherapie
  • En lidmaatschap van de 6 verenigingen (de NVVS stond hier nog niet bij)


In de nieuwe situatie zijn er de volgende erkenningen

  • FVB-Register Vaktherapie
  • Lidmaatschap van een van de 7 verenigingen.

Dit is afgesproken en gecommuniceerd met de zorgverzekeraars.
 

Aanvullende erkenningen

Deze erkenningen kunnen nog aangevuld zijn met andere erkenningen zoals lidmaatschap van de NVV-AG of lidmaatschap van de NFG. De erkenning bij jouw AGB-code voor je NVV-AG-lidmaatschap geeft de NVV-AG zelf door aan Vektis via de koepel van de NVAZ. Dit doen we niet vanuit de FVB.
 

Wat voor bericht kun je verwachten?

Als je bijvoorbeeld de erkenning 'FVB-Federatie Vaktherapeutische Beroepen' bij je AGB-code had staan, dan ontvang je automatisch een bericht dat deze erkenning is vervallen. Dit komt omdat deze erkenning niet meer bestaat. Je kunt ook bericht ontvangen als je eerder lid geweest bent van een van de FVB-beroepsverenigingen, dit hebt beëindigd en later opnieuw lid bent geworden. Ook dan ontvang je automatisch een bericht dat je erkenning voor het eerdere lidmaatschap vervalt, bijvoorbeeld 'NVBT voor de jaren 2017-2019'.
 

Wat te doen als je een dergelijk bericht ontvangt?

In principe hoef je niets te doen. Bel of mail dus niet direct naar Vektis of naar onze ledenservice, maar kijk eerst in het AGB register welke erkenningen nu vermeld staan voor jouw AGB-code en of deze kloppen. Ben je bijvoorbeeld lid van de NVvMT en geregistreerd in het Register Vaktherapie, dan moeten er minimaal 2 erkenningen bij jouw AGB-code als zorgverlener staan

  • NVvMT - Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie
  • FVB Register Vaktherapie

Zoek pas contact met onze ledenservice als dit niet klopt. Het heeft geen zin om Vektis te bellen: zij hanteren de informatie die wij als FVB namens de verenigingen hebben aangeleverd. Mocht de doorgegeven informatie niet correct zijn, dan kan alleen onze ledenservice dit corrigeren.
 

Belangrijk: zorg dat je AGB-code juist in jouw profiel staat

Vektis verwerkt de informatie die we hebben aangeleverd eenmalig handmatig. Dit betekent dat zij ons tegemoet komen en ook de informatie verwerken bij leden van wie de AGB-code (nog) niet bij ons bekend was. Wij krijgen in zo'n geval dan eenmalig de ontbrekende AGB- code en zullen deze invoeren in onze ledenadministratie. Deze wordt dan zichtbaar in het profiel van de betreffende vaktherapeut. 

Nadat Vektis klaar is met deze handmatige verwerking, kunnen we wijzigingen alleen nog digitaal doorgeven. Dit betekent dat als jouw AGB-code niet bekend is of als deze niet goed is ingevoerd in onze administratie, we ook niet kunnen doorgeven aan Vektis dat je erkenningen nog actueel zijn. Deze komen dan te vervallen. Het is dus van essentieel belang dat je altijd zorgt dat jouw AGB-code is ingevuld in je profiel. Dit kun je doen door in te loggen op onze FVB-website, rechtsboven naar profiel te gaan en op het tabblad Mijn Profiel je persoonlijke AGB-code als zorgverlener in te vullen.