Rapport: Inzicht in niet-SKJ- en niet-BIG-geregistreerde professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulp

13 juli 2023

Afgelopen maand is het rapport Inzicht in niet-SKJ- en niet-BIG-geregistreerde professionals die werkzaam zijn in de jeugdhulp gepubliceerd. In 2019 waren er 81.300 professionals werkzaam binnen de brede jeugdzorg, waarvan ongeveer 80% BIG- of SKJ-geregistreerd is. De grootste groep niet-SKJ- of niet-BIG-geregistreerde professionals met een hbo-opleiding of hoger zijn vaktherapeuten. Ongeveer 140 vaktherapeuten hebben meegewerkt aan het onderzoek door de vragenlijst in te vullen. Ook hebben we vanuit de FVB vooraf een gesprek met de onderzoekers gehad over de rol van vaktherapeuten in de jeugdhulp.

Het is een mooi rapport geworden, waarbij de vaktherapeuten eruit springen als professionals werkend in de jeugdhulp zonder SKJ-registratie. Dit is mogeilijk dankzij de tenzij-bepaling in de Jeugdwet (zie ook de informatie hierover op onze website). Een kanttekening bij het rapport is dat de enquête vooral is ingevuld door vrijgevestigde vaktherapeuten, waardoor vaktherapie voornamelijk lichte zorg lijkt te zijn. Terwijl vaktherapie een zorgvorm is die in organisaties, in een multidisciplinair team en vrijgevestigd ingezet wordt voor zowel lichte als zware jeugdhulp. Als meer vaktherapeuten in instellingen de vragenlijst hadden ingevuld was er een genuanceerder beeld naar voren gekomen.