Tips voor verantwoord zingen in de muziektherapie

Een tijd geleden plaatsten we al een nieuwsbericht over de veiligheid van zingen in de muziektherapie. We hebben hiervoor destijds contact gehad met het RIVM. 

Aanvullend delen we dit document vanuit Koornetwerk Nederland. In dit protocol wordt geadviseerd om vooralsnog in kleine groepen te blijven zingen, 3 meter afstand te bewaren en buiten te zingen of in een hoge ruimte van minimaal 4 meter hoog (30 m3 per zanger). Wanneer dit niet lukt kan gebruikt gemaakt worden van mondkapjes of schermen om elkaar te beschermen. 

Tot slot delen we nog graag de richtlijnen vanuit de British Association for Music Therapy. Wellicht kan het je helpen en inspireren je muziektherapeutisch werk veilig vorm te geven.

Heb je vragen over je werk met betrekking tot het coronavirus? Mail dan naar Yanou Cantineau: belangenbehartiging@nvvmt.nl

Zie ook  muziektherapie coronavirus coronacrisis