Voordelen lidmaatschap

Voordelen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de beroepsvereniging NVvMT biedt vele voordelen:

 • Je ontvangt vier keer per jaar het Tijdschrift voor Vaktherapie;
 • Je ontvangt informatie van NVvMT over bijvoorbeeld studiedagen en actuele ontwikkelingen via de nieuwsbrief;
 • Je kunt gratis een oproep plaatsen in de nieuwsbrief (bijv. vraag en aanbod stageplek, intervisiegroep etc.)
 • Je kunt via de NVvMT een onderzoek enquête onder de leden verspreiden;
 • Je krijgt toegang tot het ledendeel van deze website;
 • Je krijgt korting op studiedagen en nascholingsactiviteiten van de NVvMT en van de FVB;
 • Je krijgt veelal korting op publicaties van de NVvMT en van de FVB, zoals foldermateriaal, beroepsprofielen, etc.;
 • Je hebt op de jaarlijkse ledenvergadering stem in het vormgeven van het beleid van uw beroepsvereniging;
 • Je kunt deelnemen aan werk(veld)groepen, commissies en netwerken;
 • Je kunt gebruik maken van de dienstverlening van het federatiebureau van de FVB: telefonisch, via email of via de website van de FVB.
 • Je krijgt toegang tot het inloggedeelte van de website van de FVB, waar je o.a. actuele informatie vindt vanuit de (commissies van de) FVB, andere leden kunt zoeken en zelf gevonden kunt worden, en waar je documenten kunt downloaden.
 • Je komt in aanmerking voor individuele rechtspositionele belangenbehartiging en kunt ondersteuning krijgen bij een FWG-indelingsprocedure;
 • Je kunt gebruik maken van juridisch advies en ondersteuning in geval van conflicten werkgever-werknemer.
 • Je kunt gebruik maken van juridische advies in geval van conflicten therapeut-cliënt.
 • Je valt onder de beroepscode en het tuchtrecht van de vereniging. Hiervan gaat een signaal uit naar de maatschappij: je bent professional en houd je aan de kwaliteitsregels van je beroepsorganisatie;
 • Bovendien ondersteun je met je lidmaatschap de kennisinnovatie en belangenbehartiging van alle muziektherapeuten en andere vaktherapeuten in Nederland.
 • Als lid heb je ledenvoordeel via Synpro op je administratie, vergaderarrangementen, kantoorbenodigdheden, telefonie en dergelijke.
 • Als lid kun je gebruik maken van de collectieve verzekeringen die we bij VvAA hebben afgesloten voor je beroepsaansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Normaal gesproken moet je voor € 30 per jaar lid worden van de VvAA om hiervan gebruik te maken. Dit zijn verzekeringen voor eigen praktijken: een beroepsaansprakelijkheidsverzekering inclusief een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsrechtsbijstandsverzekering
 • Als NVvMT zijn we via de FVB aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ. Dit levert ook een aantal voordelen op voor jou. Zie de factsheet van de FBZ voor deze voordelen. 
 • Lidmaatschap van de NVvMT is voor muziektherapeuten voorwaarde voor het starten met de inschrijfprocedure in het Register Vaktherapie, waarmee de kwaliteit van je beroepsuitoefening periodiek getoetst wordt.

N.B. Je lidmaatschap betekent niet dat je ook automatisch geregistreerd bent als therapeut. Je dient daarvoor een apart traject te volgen. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de Register Vaktherapie.

Zie ook  erkende opleidingen lidmaatschap