Werkveldgroep Muziektherapie Forensische Psychiatrie (FP)

Werkveldgroep Muziektherapie Forensische Psychiatrie (FP)

De werkveldgroep Muziektherapie FP is bedoeld voor muziektherapeuten werkzaam in de forensische psychiatrie en justitiële jeugdzorg. Muziektherapeuten in dit werkveld behandelen cliënten met psychische stoornissen die (onder invloed van hun stoornis) een misdrijf hebben gepleegd. Behandeling vindt veelal plaatst in een gesloten kader.

Doelstellingen

Deze werkveldgroep stelt zich ten doel om muziektherapie met cliënten in het forensisch werkveld te professionaliseren. Dit willen we bereiken door:

  • Het delen van kennis en ervaringen door middel van bijeenkomsten, casus- en werkvorm besprekingen.
  • Uitwisseling van vakgerelateerde literatuur, effectieve werkvormen en behandelmethoden.
  • Bespreken van recente onderzoeken binnen het vakgebied.
  • Uitdiepen van specifieke probleem gebieden zoals het behandelen in gedwongen kader, behandelen van cliënten met meervoudige problematiek.
  • Ontwikkelen van productbeschrijvingen.

Bijeenkomsten

De werkveldgroep komt minstens 2 keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten worden voorbereid door de leden zelf. De locatie verschilt per bijeenkomst.

Aanmelding

Muziektherapeuten werkzaam in de Forensische Psychiatrie kunnen voor info en aanmelding terecht bij werkveldforensisch-mt@nvvmt.nl