Werkveldgroep Muziektherapie GGZ en Verslavingszorg

De werkveldgroep Muziektherapie GGZ en Verslavingszorg is bedoeld voor muziektherapeuten werkzaam in de GGZ. De muziektherapeuten zijn werkzaam zowel op open en gesloten afdelingen bij instellingen in de Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg en Algemene ziekenhuizen op de afdeling Psychiatrie alsmede in een eigen praktijk.

Muziektherapeuten in dit werkveld behandelen cliënten met psychische problemen zoals ADHD, angststoornissen, anorexia nervosa, autisme, bipolaire stoornis, borderline, boulimia nervosa, dementie, depressie, eetstoornissen, Korsakov, obesitas, persoonlijkheidsstoornissen, posttraumatische stress, schizofrenie, seksuele problemen en verslaving.

De werkveldgroep muziektherapie in de GGZ heeft tot doel om muziektherapie binnen instellingen en ziekenhuizen te profileren en in te bedden in de behandeling.

Doelstellingen

De werkveldgroep stelt zich ten doel om muziektherapie te professionaliseren door:

  • Het delen van kennis en ervaringen door middel van bijeenkomsten, casus- en werkvorm besprekingen.
  • Uitwisseling van vak gerelateerde literatuur, effectieve werkvormen en behandelmethoden.
  • Bespreken van recente onderzoeken binnen het vakgebied.
  • Ontwikkelen van productbeschrijvingen en onderzoek.

Bijeenkomsten

De werkveldgroep komt twee keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Wij bezoeken iedere keer een werkplek waar de vergadering wordt gehouden. De bijeenkomsten worden voorbereid door de voorzitter van de werkveldgroep en degene die een workshop verzorgt.

Het bijwonen van de bijeenkomsten telt mee voor uw registratie en herregistratie in het Register Vaktherapie. De werkveldgroep is geaccrediteerd.

Aanmelding

Muziektherapeuten werkzaam in de GGZ kunnen voor info en aanmelding terecht bij RoseAnna Verbeek (contactpersoon): werkveldgroepggz-mt@nvvmt.nl