Werkveldgroep Muziektherapie in de Verpleging en Verzorging

Werkveldgroep Muziektherapie in de Verpleging en Verzorging

Welkom,

op de webpagina's van de Nederlandse werkveldgroep muziektherapeuten VV-MT. De werkveldgroep heeft drie bestuursleden en ca. 165 leden, allemaal muziektherapeuten werkzaam in de sector verpleging en verzorging.

Doel van deze werkveldgroep het professionaliseren van muziektherapeutische zorg in verpleging en verzorging. Hierbij valt te denken aan onderzoek, het verzamelen van relevante literatuur, het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en het promoten van muziektherapie in verpleeghuizen. Verder organiseren wij studiedagen voor muziektherapeuten werkzaam in de sector. 

Bent u lid van de NVvMT én werkzaam als muziektherapeut, dan kunt u zich aanmelden via dit mailadres: werkveldVV-MT@nvvmt.nl

Het bijwonen van de bijeenkomsten telt mee voor uw registratie en herregistratie in het Register Vaktherapie. De werkveldgroep is geaccrediteerd.

Leden bestuur werkveldgroep:

Marlies Brandt (voorzitter)
Emma Jung
Hanna Bruijn-Rietman

Contact: werkveldVV-MT@nvvmt.nl

Zie ook  dementie muziektherapie Korsakov NAH psychogeriatrie verpleging en verzorging Huntington