Werkveldgroep Muziektherapie in de Verpleging en Verzorging

Werkveldgroep Muziektherapie in de Verpleging en Verzorging

Welkom,

op de webpagina's van de Nederlandse werkveldgroep muziektherapeuten VV-MT. De werkveldgroep heeft vier bestuursleden en een bestuurslid die zich bezig houdt met de sociale media van deze werkveldgroep. Er zijn 200 leden, allemaal muziektherapeuten werkzaam in de sector verpleging en verzorging.

Doel van deze werkveldgroep het professionaliseren van muziektherapeutische zorg in verpleging en verzorging. Hierbij valt te denken aan onderzoek, het verzamelen van relevante literatuur, het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en het promoten van muziektherapie in verpleeghuizen. Verder organiseren wij studiedagen voor muziektherapeuten werkzaam in de sector. 

Bent u lid van de NVvMT én werkzaam als muziektherapeut, dan kunt u zich aanmelden voor de werkveldgroep via dit mailadres: werkveldVV-MT@nvvmt.nl.

Het bijwonen van de bijeenkomsten telt mee voor uw registratie en herregistratie in het Register Vaktherapie. De werkveldgroep is geaccrediteerd.

Leden bestuur werkveldgroep:

Carmen van Soest
Jacqueline van der Kamp
Ilse Tummers
Stella Klerken

Contact: werkveldVV-MT@nvvmt.nl

Zie ook  dementie muziektherapie Korsakov NAH psychogeriatrie verpleging en verzorging Huntington