Werkveldgroep Muziektherapie Kind en Jeugd

Werkveldgroep Muziektherapie Kind en Jeugd 

De werkveldgroep Kind en Jeugd is bedoeld voor muziektherapeuten werkzaam met kinderen en jongeren met uiteenlopende problemen, diagnoses en daaruit voortkomende hulpvragen.

Problematieken en diagnoses:

 • (Zeer) Ernstige Meervoudige Beperking en bijkomende beperkingen, afgekort (Z)EMB
 • Aangeboren Hersenletsel
 • Niet Aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Neuromusculaire Aandoeningen (NMA)
 • Kinder- en Jeugd oncologie
 • Trauma en hechting
 • Een (Licht) Verstandelijke beperking (L)VB
 • Ontwikkelingsstoornissen zoals: ASS, ADHD, DCD
 • GGZ jeugd, Psychiatrische problematiek

Hulpvragen:

 • Interactie met de ander / contact vergroten (ook ouder en kind)
 • (gedeeld) Plezier beleven
 • Ontspanning
 • Stimuleren van communicatie / taal, pre-verbale voorwaarden
 • Mogelijkheden tot spel ontdekken (fysiek, plezier, aandacht)
 • Variatie in spel
 • Acceptatie en verwerking
 • Aandachtsproblemen
 • Spanningsregulatie
 • Zich kunnen/leren uiten
 • Emotieregulatie
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Herkennen en erkennen van emoties
 • Traumabehandeling
 • Verbeteren van lichaamsbesef
 • Fysieke klachten (buikpijn, hoofdpijn)
 • Schoolangst
 • Burn-out klachten
 • Verminderen van angstgevoelens / somberheidsklachten

Werkwijze/spelvormen/interventies

De muziektherapeuten in het werkveld Kind en Jeugd zetten diverse methodieken, werkwijzen en interventies in (evidence based of practice based):

 • Bewegingsliedjes/lichaamsliedjes, eventueel gecomponeerd en afgestemd op het kind
 • klanken zingen
 • Ronnie Gardiner Methode (RGM)
 • Neurologic Music Therapy (NMT)
 • Speech Music Therapy for Aphasia (SMTA)
 • Songwriting
 • Improvisatie en samenspel
 • Spelvormen met emotieskaartjes / dobbelsteen
 • Muzikale spelvormen
 • Samen spelen, spiegelen, nadoen
 • Bodypercussie
 • Uitlokken van actie-reactie in actieve muziekspelvormen
 • Inzet van muziektechnologie (muziekprogramma’s, apps, elektronische instrumenten zoals de Magic Flute, Groove Tube, Wind controllers)
 • Instrumentbeheersing (bijv. gitaar, piano etc.) waarbij gewerkt wordt aan planning, aandacht, samenwerking, structureren en instructies opvolgen
 • Muziek en beweging
 • Thematische Muzikale Sculpturen (TMS)
 • Receptieve muziektherapie, playlist maken

Voor aanmelden en andere zaken is de werkveldgroep muziektherapie kind en jeugd bereikbaar via: werkveldkindenjeugd-mt@nvvmt.nl