Werkveldgroep Muziektherapie Revalidatie

Werkveldgroep Muziektherapie Revalidatie

De werkveldgroep Revalidatie is bedoeld voor muziektherapeuten werkzaam in revalidatiecentra, op mytylscholen, maar ook voor muziektherapeuten met een eigen praktijk die werken met cliënten met een beperking na een trauma of met niet aangeboren hersenletsel.

Doelstellingen

Deze werkveldgroep stelt zich ten doel om muziektherapie binnen deze sector te professionaliseren door middel van:

  • Uitwisseling van informatie algemeen.
  • Uitwisseling van vak gerelateerde literatuur, artikelen, dvd's, sites, (en) nieuwe ontwikkelingen en methodes.
  • Bijscholing d.m.v. workshops, symposia, congresbezoek e.d.
  • Verdieping van het vakgebied  d.m.v. intervisie (methodiek bespreking, casus bespreking).
  • Informatie geven over het werkveld middels symposia, studiedagen.
  • Ontwikkelen van productbeschrijvingen.

Bijeenkomsten

De werkveldgroep komt 1 à 2 keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten worden voorbereid door de leden zelf. De locatie verschilt per bijeenkomst. Door te rouleren bezoeken en zien we elkaars werkplek. Naast de algemene bijeenkomsten bestaan ook intervisiegroepen (verdeeld over de doelgroepen).

Aanmelding

Muziektherapeuten werkzaam in de revalidatie kunnen voor info en aanmelding terecht bij: 
Ariska Groen (contactpersoon): A.Groen@revalidatie-friesland.nl

Voor informatie over muziektherapie in de revalidatie, kijk eens op www.muziektherapie-revalidatie.nl.