Werkveldgroep Muziektherapie Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGZ)

De werkveldgroep Muziektherapie VGZ is bedoeld voor muziektherapeuten werkzaam in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij behandelen problematiek die voortkomt uit de verstandelijke beperking of optreedt naast de verstandelijke beperking. Kortom een grote diversiteit en complexiteit aan problematiek.

Doelstellingen

Deze werkveldgroep stelt zich ten doel om muziektherapie met cliënten in de VGZ- sector te professionaliseren. Dit willen we bereiken door:

  • Organiseren van studiedagen over muziektherapie in de VGZ.
  • Kennisvergaring. Via verslaglegging van literatuur, onderzoek, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe instrumenten, internet of congressen.
  • Themabesprekingen en daarmee gepaard gaande praktijkervaringen middels casusbeschrijvingen, videomateriaal.
  • Het in consensus komen tot effectieve werkvormen en behandelmethoden.
  • Onderbouwen van werkwijzen via koppeling naar theorieën en onderzoek.
  • Ontwikkelen van productbeschrijvingen.
  • Creëren en promoten van stageplekken.
  • Professionele benadering van instellingen c.q. werkgevers om muziektherapie beter op de kaart te zetten in deze sector.

Bijeenkomsten

De werkveldgroep komt 2 keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten worden voorbereid door de leden zelf. De locatie verschilt per bijeenkomst, bij voorkeur zoveel mogelijk centraal in het land gelegen.
Het bijwonen van de bijeenkomsten telt mee voor uw registratie en herregistratie in het 
Register Vaktherapie. De werkveldgroep is geaccrediteerd.

Leden bestuur werkveldgroep 

Nicolien Verbeek - Kemper, voorzitter
Yentel Albers - Zandbergen, secretaris

Aanmelding

Muziektherapeuten werkzaam in de VGZ  kunnen voor info en aanmelding terecht bij Nicolien Verbeek - Kemper (contactpersoon): werkveldVGZ-MT@nvvmt.nl